Bank Pocztowy partnerem wystawy „W drodze do niepodległości”

Bank Pocztowy partnerem wystawy „W drodze do niepodległości”
5 (100%) głos[ów]

W Sejmie RP odbyła się uroczysta inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”, prezentującej trudną drogę Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości. Partnerem Projektu jest Bank Pocztowy.

Otwarcia wystawy dokonał Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP. W uroczystości wzięli udział m.in. Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska, Jan Kowalski, Dyrektor Biura Niepodległej, Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Marianna Otmianowska, Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Inicjatorem wystawy były spółki Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A., które działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”. Projekt ma na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Poczta Polska była fundamentem odradzającej się w 1918 r. Rzeczypospolitej. Usługi finansowe świadczone przez Pocztę, w tym typowe usługi bankowe, stanowiły wtedy podstawę obrotu pieniądza w gospodarce kraju, były krwioobiegiem finansowym Państwa w okresie międzywojennym – powiedział Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

– Wierzymy, że tylko szanując naszą przeszłość, nasze tradycje i historię jesteśmy w stanie zbudować przyszłość Rzeczpospolitej, narodu dumnego, świadomego swojej wartości, ale i odpowiedzialności za dobro, które nam powierzono – podkreślił Igor Wasilewski, Prezes Zarządu PERN S.A.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: cykl wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, pakiet edukacyjny „Plecak sztubaka – pokolenie Niepodległej”, plansze edukacyjne prezentujące sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu, strona www.dlaniepodleglej.pl, zawierająca materiały merytoryczne, konkursy wiedzy dla uczniów itp. Patronat nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021.