Dlaczego ważna jest legalizacja wagi

Dlaczego ważna jest legalizacja wagi
Oceń!


Wagi są potrzebnym, a często i niezbędnym wyposażeniem wielu branż. Aby legalnie i poprawnie korzystać z wagi niezbędna jest jej legalizacja. Co to jest legalizacja i jak przejść cały proces jej uzyskania? O tym dowiesz się w poniższym artykule.

Zgodnie z przepisami oraz wymogami Unii Europejskiej, każda waga wykorzystywana w obrocie handlowym musi posiadać legalizację. Niezależnie czy twoja działalność skupia się wokół transportu, logistyki czy wykorzystujesz swoją wagę w handlu, musi to być waga z legalizacją. Legalizacja wagi, czy też ocena zgodności, to wydawane przez Urząd Miar potwierdzenie że twoja waga mierzy, z właściwą dla twojej branży, dokładnością. Oczywiście najważniejsze jest przeznaczenie z jakim waga będzie wykorzystywana. Dla przykładu waga z legalizacją wykorzystywana u jubilera, będzie poddana innej inspekcji niż waga służąca do ważenia samochodów, ponieważ jedna i druga branża charakteryzują się innymi miarami. Chodzi o to że błąd pomiaru nie może być większy, niż dokładny parametr znajdujący się na tabliczce znamieniowej wagi z legalizacją. Dla wag używanych powszechnie w magazynie taki błąd będzie oscylował w okolicach 20-50g, w zależności od kilku różnych czynników. Wagi z legalizacją wykorzystywane w sklepach charakteryzują się błędem na poziomie około 5 gramów. Najdokładniejsze oczywiście są wagi jubilerskie, których dokładność sięga do 0,001 grama!

Często wagi najlepszych producentów mają nadane, tak zwane legalizacje pierwotne. Oznacza to że taką wagę możesz używać już od razu po odbiorze od producenta.

Przy obecnych przepisach, legalizacja jest ważna dokładnie 2 lata bez ostatniego miesiąca. Po tym czasie bez przedłużenia legalizacji, korzystanie z takiej wagi jest zabronione. Należy pamiętać że to na właścicielu leży obowiązek zadbania o aktualność legalizacji. Żeby odnowić legalizację, należy zgłosić się do Urzędu Miar i wystąpić po ponowną legalizację. Alternatywą dla tego rozwiązania jest zgłoszenie się do firmy od której waga została nabyta. Często producenci czy też sklepy, przygotowują wagę do wtórnej legalizacji. Odnowiona legalizacja ma ważność 25 miesięcy od daty ponownej legalizacji. Bardzo istotne jest aby pamiętać odpowiednim dbaniu o wagę, uszkodzenie jej cech legalizacyjnych lub zabezpieczających jest niestety równoznaczne z utratą legalizacji, a tym samym należy wykluczyć taką wagę z użytku.

Jeżeli interesuje cię zakup wagi z legalizacją pierwotną, pamiętaj żeby wybrać uczciwego sprzedawcę, ponieważ używanie wagi bez legalizacji grozi wieloma konsekwencjami prawnymi.