Istota normy 28000, dlaczego ona jest taka ważna ?


Obecnie nie istnieje żadna firma w Polsce ani na świecie, która nie byłaby zależna bardziej lub mniej od transportu. Na przełomie tylu lat dochodziło do wielu nieprawidłowości.

Z kolei skutkowały one licznymi wypadkami lub awariami. Nierzadko tragicznymi w skutkach dla pewnych osób, ale i jednocześnie dla całego przedsiębiorstwa. Dlatego, z tego powodu i na podstawie doświadczeń i wyciągniętych wniosków z przeszłości, do życia powołano normę ISO 2800.
Czym jest ten standard, kogo on dotyczy, co konkretnie uwzględnia, jakie są zalety po jego wdrożeniu? Wszystko to zostanie przybliżone i krótko wyjaśnione w poniższym artykule.

ISTOTA STANDARDU, JAKIM JEST ISO 28000?

Certyfikacja ISO 28000opiera się na ‘’Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw’’ we wszystkich przedsiębiorstwach, w których znajduje się dział spedycyjny. Wydzielony obszar firmy odpowiedzialny m.in. za transport produkowanych produktów, a także nieodzownych (niezbędnych) składników potrzebnych do ich wyprodukowania.

Standard ISO 28000obejmuje swoim zakresem procedurę kontrolingu w firmie. Przede wszystkim dot. to łańcucha dostaw w ujęciu kooperacji, czyli współpracy ze sobą wszystkich części spółki. Wymagania wymienionej wyżej normy skupiają uwagę na przebiegu czynności związanych z kontrolą transportu.

*Pyt.: Dlaczego akurat właśnie transport?

*Odp.: Ponieważ ma on ogromny wpływ na samo bezpieczeństwo łańcucha, inaczej: w pierwszej kolejności pracowników, maszyn (w tym pojazdów mechanicznych), a także samego załadowanego ładunku w postaci wytwarzanych dóbr, materialnych, jakimi są oferowane przez firmę produkty.

JAKI JEST CEL STOSOWANIA ISO O OZNACZENIU 28000?

Głównym, lecz jednak niejedynym celem uzasadniającym wdrożenie w firmie systemu ISO 28000 jest efektywniejsze zarządzanie ─ kontrolowanie ryzyka działań gospodarczych poprzez:

a)Obiektywną i właściwą identyfikację zagrożeń:
Jakie mogą mieć następstwo w czasie załadunku towaru do pojazdu, a także w trakcie jego transportowania (przewożenia) do celu końcowego.

b)Rzeczywiste oszacowanie i przeanalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia przeróżnych zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia i bezpieczeństwa mienia materialnego.

[WNIOSEK]: Efektem wdrażanych działań jest znaczne zredukowanie czyhających zagrożeń poprzez ograniczenie do minimum ryzyka ich wystąpienia, jako przypadkowych zdarzeń.

Co daje wdrożenia ISO 28000 przez firmy?

Certyfikacja ISO 28000 (polecana na https://pakulaconsulting.pl/certyfikat-iso-28000umożliwia wdrażającym ją organizacjom uniknięcie jednorazowego potwierdzania zgodności ich działań z wymaganiami odwołującymi się do bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

Wszystko to jest możliwe, dzięki posiadaniu ważnego certyfikatu. Dokument ten może zostać jedynie wydawany tylko i wyłącznie akredytowaną jednostkę certyfikującą. Przedsiębiorstwa, które zastosują w swoich strukturach system ISO 28000, udowadniają w ten sposób, że ich własny łańcuch dostaw jest bezpieczny i co najważniejsze zgodny z międzynarodowymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ważne!: Wprowadzenie, czyli wdrożenie firmy do systemu ISO 28000 jest warunkiem koniecznym do podjęcia rozmów o współpracy, np. z większością renomowanych producentów mebli.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST NORMA ISO 2800?

NORMA ISO 2800po jej zdobyciu, jako certyfikat, może być na co dzień używany przez organizacje o różnej wielkości. Przykładowo są to podmioty zaangażowane w produkcję, usługi, przechowywanie, czyli magazynowanie bądź działające na rzecz transportu:

 • lotniczego,
 • kolejowego
 • drogowego,
 • morskiego,

Sama norma certyfikacyjna dedykowana jest m.in. dla:

 • agencji celnych,
 • przewoźników,
 • spedytorów,
 • producentów,
 • dostawców,
 • przedsiębiorców, którzy prowadzą składy, np. punkty opału ekogroszku i pelletu (przeznaczonego dla ogrzewania domostw)

POJAWIAJĄCE SIĘ KORZYŚCI – DZIĘKI ZAIMPLEMENTOWANIU ISO 2800?

Norma ISO 28000daje szereg benefisów, inaczej korzyści, są to m.in.:

 • Zwiększenie świadomości i samej odpowiedzialności wśród pracowników ścisłe powiązanych ze sprawami, które odnoszą się bezpośrednio do bezpieczeństwa, w tym zasad BHP.
 • Pozytywny oraz niemały wpływ, oddźwięk na wizerunek przedsiębiorstwa.
 • Pełna asekuracja (wspieranie) w spełnianiu wymagań prawnych, a także pozostałych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.
 • Poprawa efektywności oraz wydajności, a także niezawodności łańcucha dostaw przy zastosowaniu szybkiej indeksacji poprzez rozpoznania oraz wyeliminowanie najsłabszego ogniwa w łańcuchu transportowym.
 • Wyraźny wzrost pułapu bezpieczeństwa: dzięki systematycznym działaniom oraz praktykom.
 • Znacznego obniżenia potencjału ─ ryzyka biznesowego.
 • Zauważalna redukcja kosztów logistycznych, magazynowych oraz transportowych.
 • Zwiększenie końcowych rezultatów działań w sytuacjach awaryjnych, dzięki skutecznemu ograniczeniu negatywnych skutków następujących zdarzeń tego pokroju

Właśnie dlatego, dzięki tym wszystkim aspektom, tak ważne jest posiadanie, a co najważniejsze spełnienie ISO 2800, pozostaje tego życzyć tego ─ każdej firmie. W szczególności każdemu podmiotowi gospodarczemu, którego działania w pomad 90 proc. spoczywających na gałęziach logistyki, spedycji i transportu.