Okresowe szkolenia dla kierowców zawodowych

Okresowe szkolenia dla kierowców zawodowych
5 (100%) głos[ów]

Kierowca zawodowy to zawód, który wymaga uzyskania stosownych uprawnień oraz ich podtrzymywania. Żeby móc przystąpić do starania się o uzyskanie kwalifikacji zawodowego kierowcy w transporcie drogowym, należy posiadać prawo jazdy konkretnej kategorii: C lub D, uzyskać orzeczenie psychologa o możliwości wykonywania zawodu oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające odpowiedni stan zdrowia, niezagrażający bezpieczeństwu drogowemu. Najważniejsze są jednak uprawnienia do przewozu rzeczy i osób, które należy odnawiać. Okresowe szkolenia dla kierowców zawodowych należy odbywać co pięć lat.

Intencje okresowych szkoleń
Okresowe szkolenia dla kierowców zawodowych mają na celu zweryfikowanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz ich aktualizację. Każdy zawód, który jest wykonywany od dłuższego czasu, cechuje się przyjmowaniem zachowań rutynowych, które nie zawsze gwarantują pełen profesjonalizm. Okresowe szkolenia dla kierowców mają za zadanie odświeżenie spojrzenia na wykonywane obowiązki, przypomnienie najważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i sprawności uczestnictwa w ruchu drogowym oraz doszlifowanie umiejętności profesjonalnych. Podczas kursu zostaje przekazywana także wiedza dotycząca ekonomicznej jazdy i bardziej ekologicznego wykorzystywania pojazdu. Okresowe szkolenia przewidziane są dla kierowców, którzy posiadają kwalifikacje wstępne, a po upływie pięciu lat chcą przedłużyć uprawnienia, by móc dalej wykonywać swój zawód.

Jak przebiega szkolenie?
Charakter szkolenia jest całkowicie teoretyczny. Składa się on z trzydziestu pięciu godzin wykładowych. Kurs składa się z dwóch tematycznych bloków zagadnień. Pierwszy dotyczy wiedzy podstawowej związanej z ruchem drogowym, drugi ma wymiar specjalistyczny i skupia się już konkretnie na przewozie rzeczy lub osób, co uzależnione jest od rodzaju szkolenia, dostosowanego do wykonywanej pracy. Kierowca, który nie przystąpi do okresowego szkolenia, które warunkuje odnowienie uzyskanych wcześniej uprawnień, nie może dalej sprawować zawodu.