Poczta Polska otwiera Polakom drzwi do e-administracji: profil zaufany i eDoręczenie

Poczta Polska otwiera Polakom drzwi do e-administracji: profil zaufany i eDoręczenie
5 (100%) głos[ów]

Poczta Polska zgodnie ze swoją strategią stawia na rozwój e-usług. Dzięki sieci placówek w całym kraju  umożliwia zakładanie Profilu Zaufanego przez platformę Envelo. Z usługi mogą skorzystać  mieszkańcy miejscowości w których nie ma innych instytucji oferujących kontakt z administracją państwową. Profil Zaufany jest niezbędny do złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego przez płatników VAT. Poczta Polska jest technologicznie przygotowana do obsługi e-korespondencji, która pozwala na cyfrowy kontakt pomiędzy państwem i obywatelami. Już teraz umożliwia odbiór tradycyjnej korespondencji w formie e-maili.

Prezentacja cyfrowych usług oferowanych przez Pocztę Polską odbyła się 14.02. br. w Andrespolu. To jedna z tych miejscowości, gdzie jedynie w placówce pocztowej można potwierdzić Profil Zaufany. Usługa ta jest obecnie niezbędna mikroprzedsiębiorcom, w tym osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) do systemu Ministerstwa Finansów. JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do tej pory obowiązek ten spoczywał na dużych i średnich przedsiębiorcach.

Jesteśmy naturalnym kandydatem na dostawcę usług korespondencji cyfrowej dla obywateli i urzędów. Przez lata głównym obszarem działalności Poczty Polskiej było doręczanie listów. Gdy wolumen tradycyjnej korespondencji  zmniejsza się, nasza spółka ewoluując razem z rynkiem,  z operatora pocztowego przekształca się w operatora cyfrowego. Współtworzenie e-administracji będzie dla Poczty istotnym impulsem rozwojowym, a obywatelom zapewni powszechny i bezpieczny dostęp do e-usług. Poczta działa na zasadach  komercyjnych, ale to także firma z misją. Chcemy pomagać obywatelom z utrudnionym dostępem do cyfryzacji, uczyć i upowszechniać e-administrację – mówi  Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej .

Poczta Polska jest technologicznie przygotowana do obsługi systemu e-korespondencji. Usługi Poczty Polskiej docierają do 100% mieszkańców, urzędów, przedsiębiorstw i obywateli. Dzięki temu jest firmą, która może koordynować bezpieczny przepływ informacji urzędowych w całym kraju. Podobnie jak inne poczty narodowe (np. w Czechach, Danii i Francji) może odegrać kluczową rolę w systemie, który przetwarza dane wymieniane pomiędzy instytucjami państwowymi a obywatelami. Grupa Poczty Polskiej od 2016 roku aktywnie włączyła się w działania związane z cyfryzacją państwa, oferując swoje usługi w cyfrowych doręczeniach oraz cyfrowej tożsamości, czyli tam, gdzie jest najbardziej kompetentna.

W grupie kapitałowej Poczty Polskiej funkcjonuje spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe (PPUC) zarządzająca platformą cyfrową usług pocztowych  Envelo. Na platformie można zaprojektować i kupić znaczki pocztowe oraz wysłać tradycyjną kartkę pocztową z własnym zdjęciem. W ofercie Envelo jest także opłata i przygotowanie do nadania paczki. Envelo  to szerokie możliwości generowania i masowego nadawania korespondencji bezpośrednio z  systemów informatycznych klientów biznesowych. Z tej możliwości korzystają np. operatorzy energetyczni czy banki.

 – Profil Zaufany potwierdzony przez Konto Zaufane Envelo to nasza Elektroniczna Tożsamość, która  jest  kluczem do e-usług administracji publicznej. Profil Zaufany wystarcza do obsługi znakomitej większości e-usług. Uwierzytelniona eTożsamość Envelo jest  niezbędna do świadczenia usługi elektronicznego doręczenia, którą będzie w przyszłości kluczowa zarówno dla administracji, klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych. Polacy coraz chętniej korzystają z e-usług, a nasza Platforma Envelo w połączeniu z siecią placówek pocztowych może im to ułatwić dając duże poczucie bezpieczeństwa – informuje Krzysztof Dzięcioł, prezes spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

Jak to działa?

Do potwierdzenia Profilu Zaufanego, klientowi niezbędne jest Konto Zaufane Envelo – pocztowy nośnik e-tożsamości, które można założyć w jednym z blisko 4700 urzędów i filii Poczty Polskiej na terenie całego kraju. – Podobnie, jak w przypadku oferty największych banków w Polsce, Profil Zaufany Envelo jest potwierdzany po wybraniu odpowiedniej opcji w parametrach konta na platformie. Po potwierdzeniu operacji jednorazowym hasłem i prawidłowej weryfikacji w systemie Profilu Zaufanego, można zalogować się do e-usług administracji publicznej za pomocą danych logowania do platformy Envelo – mówi Michał Putkiewicz, wiceprezes spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe

Konto Zaufane Envelo jest usługą darmową. W przeciwieństwie do oferty różnych banków, pocztowa e-tożsamość nie jest powiązana z żadnym produktem platformy Envelo, więc wraz ze zmianą dostawcy usług, nie ma potrzeby przenoszenia poświadczenia Profilu Zaufanego.

 – Grupa Poczty Polskiej pracuje obecnie nad rozwojem systemu, dzięki któremu Konto Zaufane Envelo będzie można założyć za pomocą urządzenia mobilnego, w które wyposażony jest listonosz. Ta rewolucyjna zmiana umożliwi tworzenie pocztowej e-tożsamości w dowolnym miejscu. Będzie to ważny krok do realizacji strategii przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu nie tylko osób mieszkających w najodleglejszych zakątkach Polski, ale również osób niepełnosprawnych czy przewlekle chorych, które rzadko wychodzą z domu – mówi Paweł Kopeć, dyrektor sprzedaży w Poczcie Polskiej i członek zarządu PPUC.

Projekt e-skrzynki i e-doręczeń jest realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. 31 sierpnia 2016 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Cyfryzacji, a Pocztą Polską i jej spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe (PPUC) zostało podpisane porozumienie, które dotyczyło integracji systemów informatycznych administracji publicznej z pocztową platformą Envelo.