Poczta Polska uczciła okolicznościowym znaczkiem udział naszego państwa w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ

Poczta Polska uczciła okolicznościowym znaczkiem udział naszego państwa w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ
5 (100%) głos[ów]

Znaczek ONZ Poczta Polska

Znaczek ONZ Poczta Polska

Grafika budynku Siedziby Głównej ONZ w Nowym Jorku na tle kuli ziemskiej znalazła się na okolicznościowym znaczku Poczty Polskiej, który jest w sprzedaży od 29 grudnia ubiegłego roku. Autorem znaczka jest Andrzej Gosik. Najnowsza publikacja wpisuje się w strategiczne działania spółki, które zwracają uwagę na ważne wydarzenia w najnowszej historii Polski.

 

Poczta Polska to jedna ze strategicznych spółek Skarbu Państwa. Ma do odegrania szczególną rolę, nie działa bowiem wyłącznie dla zysku, ale kieruje się również interesem społecznym. Dlatego emituje okolicznościowe kartki i znaczki, które przypominają Polakom o ich bohaterach, o ważnych rocznicach historycznych – powiedział minister Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

 

Rada Bezpieczeństwa jest jednym z głównych organów ONZ. Karta Narodów Zjednoczonych nakłada na Radę odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W skład Rady Bezpieczeństwa wchodzi 15 państw, z których pięć (Chiny, Francja, Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania) posiada status stałych członków. Pozostałe dziesięć państw wybieranych jest przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnie kadencje, przy czym co roku wybieranych jest pięciu niestałych członków, których wybiera się zgodnie z tzw. kluczem regionalnym. Zgodnie z nim pięć miejsc zawsze przypada państwom z Afryki oraz Azji, dwa – z Ameryki Łacińskiej, jedno – z Europy Wschodniej oraz dwa miejsca – z Europy Zachodniej.

 

Wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019 odzwierciedla rosnące zaangażowanie naszego kraju na rzecz zapewnienia międzynarodowego bezpieczeństwa. Ten wybór to dla nas nie tylko zaszczyt, ale także zobowiązanie – podkreślił minister Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP. Jak dodał, kilka dni temu prezydent Andrzej Duda wziął udział w pierwszej w tym roku otwartej debacie w Radzie Bezpieczeństwa, gdzie miał możliwość przedstawienia założeń, z którymi Polska szła do Rady Bezpieczeństwa.

 

Oprócz Polski, w swoich grupach regionalnych na kadencję 2018-2019, wybrane zostały Peru, Gwinea Równikowa, Wybrzeże Kości Słoniowej i Kuwejt. Ponadto w wyborach uzupełniających w Grupie Europy Zachodniej i Innych na 2018 rok wybrano Holandię. Nasza kadencja w Radzie rozpoczęła się 1 stycznia 2018 roku.

 

W przeszłości Polska była niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa w latach: 1946-47, 1960, 1970-1971, 1982-1983 oraz 1996-1997.

 

Nie ulega wątpliwości, że decyzja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych o wybraniu Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019 jest niezwykle istotna dla naszego państwa. Dlatego postanowiliśmy uczcić to wydarzenie emisją okolicznościowego znaczka – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

 

Przed nami dwie niezwykle istotne daty: w tym roku świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 460. rocznicę powstania Poczty Polskiej. W związku z tym Poczta przygotowuje całą serię specjalnych znaczków związanych z tymi wydarzeniami.

 

Znaczki Poczty Polskiej od lat cieszą się uznaniem za ich wartość artystyczną. W ubiegłym roku Poczta Polska otrzymała trzy istotne wyróżniania:

  • II miejsce w konkursie filatelistycznym Grands Prix de la Philatélie Belge et Européenne, w kategorii znaczki rytowane za emisję „450. rocznica urodzin Jana Jesseniusa (1566-1621)”. Emisja 2016 r., rytownik František Horniak;
  • II miejsce w międzynarodowym internetowym konkursie EUROPA 2017 za emisję „Europa” („Zamki” – Pieskowa Skała). Emisja z 2017 r., według projektu graficznego: Karola Tabaki;
  • nagrodę w konkursie „Dobry Wzór 2017”, w kategorii „Grafika użytkowa i opakowania”, za emisję „Polski design”, 2016 r., według projektu graficznego: Marzanny Dąbrowskiej.

 
Wydawnictwa Poczty Polskiej można kupić w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl