Światowy rynek przewozów kolejowych Ubiegły rok i perspektywy na przyszłość według ekspertów GEFCO

Światowy rynek przewozów kolejowych Ubiegły rok i perspektywy na przyszłość według ekspertów GEFCO
Oceń!


W czasach pandemii transport kolejowy uważany jest za sprawdzone, konkurencyjne i zrównoważone rozwiązanie. Korzystają z niego firmy ze wszystkich gałęzi gospodarki- od branży motoryzacyjnej po FMCG. Alice Defranoux, Head of Rail Freight Business z GEFCO, opowiada o najistotniejszych czynnikach, które miały wpływ na ten rynek w ubiegłym roku oraz o aktualnych trendach.

Jak wygląda aktualna sytuacja kolejowego transportu towarowego między Chinami a Europą?

W ubiegłym roku między Chinami a Europą kursował średnio jeden pociąg co godzinę. Międzykontynentalne przewozy kolejowe na Jedwabnym Szlaku stanowią 4% przepływów pomiędzy tymi kontynentami. Ograniczenia infrastrukturalne powodują obecnie spowolniony wzrost. Koniecznością w przezwyciężeniu wspomnianych ograniczeń stały się nowe trasy- połączenia morskie i kolejowe przez porty rosyjskie. Rozwiązanie to udowodniło swoją konkurencyjność szczególnie w trakcie kryzysu w transporcie oceanicznym. W dalszym ciągu robi wrażenie fakt, że każdego dnia pociągi pokonują w Rosji ponad 1200 km. Już po pierwszej fali pandemii, transport kolejowy towarów nabrał atrakcyjności dla firm z praktycznie wszystkich sektorów.

2021 był Europejskim Rokiem Kolei. Co z tego wynika?

Sytuacja w Europie jest inna niż między Chinami a Europą. Choć odległości są mniejsze, to każdy kraj posiada odrębne zasady zarządzania infrastrukturą. To sprawia, że europejskie połączenia są technicznie bardziej skomplikowane i ograniczają przez to konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych. UE ogłosiła rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei, posiadając ambitny plan osiągnięcia 30% udziału w ruchu przewozowym do 2030 roku. Jest to duże wyzwanie z uwagi na fakt, iż od lat średnia ta utrzymuje się na poziomie 18%.

Jeśli mowa o dużych przepływach i długich dystansach, kolej jest zdecydowanie przyjaznym dla środowiska i konkurencyjnym rozwiązaniem. GEFCO zajmuje się obsługą stu pociągów tygodniowo w ramach dostaw gotowych pojazdów, ale także pociągów z zaopatrzeniami dla zakładów produkcyjnych. W ubiegłym roku uruchomiliśmy stałe połączenie pomiędzy Hiszpanią i Francją na okres 3 lat. Modalny transport drogowo-kolejowy pozwala na ograniczenie rocznej emisji CO2 o około 1400 ton- oznacza to redukcję emisji dwutlenku węgla o aż 78% w porównaniu z transportem drogowym. Rozwiązanie to jest konkurencyjne ponadto ze względu na czas tranzytu, który wynosi 36 godzin, a także stabilność pod względem zdolności przewozowych i stawek. Właśnie temu zawdzięczamy fakt, że możemy oferować naszym klientom bezpieczną usługę w niepewnych czasach, gdy ceny paliw czy braki kierowców zakłócają transporty drogowe towarów w Europie.

 

W nadchodzących miesiącach czekają nas liczne wyzwania. Jednym z nich jest przeniesienie przewozów realizowanych pojazdami ciężarowymi na rozwiązania intermodalne. Aby ułatwić tę transformację, jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów, wzmacniając inżynieryjne i operacyjne zespoły GEFCO.

 

Dlaczego kolejowy transport towarowy należy traktować jako zrównoważone i konkurencyjne rozwiązanie transportowe?

Bycie konkurencyjnym oznacza gotowość do obsłużenia transportu na dużych odległościach. Zalecane jest posiadanie minimum 1000 km linii kolejowej na 150 km dojazdu (drogowego) do terminalu kolejowego. Naturalnie jest to w sferze bardzo teoretycznej, gdyż zawsze należy brać pod uwagę czas i koszty tranzytu, elastyczność, przepustowość, stabilność stawek i oczywiście emisje dwutlenku węgla. Warto także podkreślić, iż kolejowy transport towarów oferuje liczne rozwiązania o wartości dodanej, takie jak zabezpieczony transport, transport w kontrolowanej temperaturze czy śledzenie przepływów, którego obecne zaawansowanie technologiczne nie byłby możliwy bez rozwoju Internetu Rzeczy. Dla przykładu w czasach kryzysu udowodniliśmy, że na trasie między Chinami a Europą, jesteśmy w stanie uzyskać czas tranzytu wynoszący około 18 dni. Ograniczyliśmy wówczas także znacząco emisję CO2 w porównaniu z transportem lotniczym. Kolejowy transport towarowy stał się więc realną, zrównoważoną alternatywą dla każdego z sektorów- także dla branży dóbr konsumpcyjnych.

Kolej to rozwiązanie, które sprzyja środowisku pod względem redukcji emisji CO2, a także innych emisji. Jakich?

Faktycznie, kolejowy transport towarów ogranicza emisję dwutlenku węgla i staje się pierwszym krokiem w kierunku zrównoważonego łańcucha dostaw. W listopadzie 2021 roku przedstawiliśmy nasz pierwszy neutralny pod względem emisji CO2 pociąg towarowy ze Słowacji do Chin dla klienta z sektora dóbr konsumpcyjnych. W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy optymalizację trasy, a następnie zrównoważyliśmy 100% wartości emisji CO2. Emisja zależna jest od sposobów produkcji energii elektrycznej w poszczególnych krajach, ale bardziej ogólnie można stwierdzić, iż kolejowy transport towarowy pozwala także na ograniczenie emisji drobnych cząstek stałych (PM10), tlenków azotu (NOX), dwutlenku siarki (S02) i węglowodorów (NMHC)-  zmniejsza tym samym ryzyko dla zdrowia związane z zanieczyszczeniami.

Od czasu pierwszego kryzysu związanego z pandemią COVID-19 i kryzysu w transporcie oceanicznym, to właśnie kolejowy transport towarów stał się zrównoważonym rozwiązaniem dla projektów transportowych każdej z branż. Jako GEFCO, całkowicie potwierdzamy ten trend. Spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu wraz z przechodzeniem na gospodarkę bardziej zrównoważoną.